Homo economicus

Dış Ticarette Bir Yıl Biterken

2016 yılının ilk günlerini yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yıl birçok alanda olduğu gibi dış ticarette de önemli gelişmelere sahne oldu. Yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi karışıklıklara bir de ticaret partnerlerimizde yaşanan ekonomik darboğazlar eklendi.

Her ne kadar en önemli ihracat partnerimiz Avrupa Birliği’ndeki toparlanma gözle görülür düzeylere ulaşsa da özellikle Irak ve Rusya kaynaklı gelişmeler ihracatımız üzerinde olumsuz etkilere neden oldu. Benzer bir şekilde, ihracatımız ile beraber ithalatımız da gerilemiş; bu durum geçtiğimiz yıllarda rekor düzeye ulaşan dış ticaret açığımızın bir miktar iyileşmesini beraberinde getirmiştir.

“Dış Ticarette Bir Yıl Biterken” öğesini okumaya devam et