Homo economicus

Ekonomiye Güven 1,5 Yılın Zirvesinde

Ülkeler bazında belirli dönemler itibarıyla (genellikle aylık seride) hesaplanan ekonomik güven endeksleri, belli bir eşik değerini dikkate alarak genel ekonomik duruma ilişkin bir görünüm ortaya koymayı amaçlamaktadır. Hesaplanan endeks değerinin ilgili eşik değerinin altında kalması genel ekonomik duruma yönelik görece daha zayıf bir görünümün öngörüldüğünü ifade ederken aksi durumda ise genel ekonomik duruma yönelik bir iyimserlik halinden bahsetmek mümkündür.

“Ekonomiye Güven 1,5 Yılın Zirvesinde” okumaya devam et

Homo economicus

22 – 26 Mayıs Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?

Küresel ticaret hacmi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 oranında artış gösterdi. İhracat Nisan ayında Japonya’da %7,5 oranında artarken Hong Kong’da ise %7,1 oranında artış gösterdi.

İçeride ise Mayıs ayında kapasite kullanım oranı %78,8 seviyesine yükselirken Mart ayı itibarıyla net doğrudan uluslararası yatırım girişi ise 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“22 – 26 Mayıs Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?” okumaya devam et