Homo economicus

Fiyatlar Zirveden Geri Dönüşte

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yasayla belirlenmiş asli görevi fiyat istikrarını korumaktır. Ekonomi bilimine aşina olmayan değerli okuyucularımız için fiyat istikrarı kavramını tanımlarken TCMB’nin tanımından yola çıkmak faydalı olacaktır. TCMB fiyat istikrarını, fiyatlar genel seviyesinin değişim göstermemesi değil, uzun dönemli enflasyon (fiyat artışı) ya da deflasyon (fiyat azalışı) eğilimlerinden önlenerek Türk Lirasının satın alma gücü ve dolayısıyla para birimine olan güvenirliğinin korunması olarak tanımlıyor. Merkez bankalarının kararlarında etkin rol oynayan yıllık enflasyon oranı, geçtiğimiz ayda sürpriz yaparak %11,87 ile 2008 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

“Fiyatlar Zirveden Geri Dönüşte” okumaya devam et