Homo economicus

Turizmde Toparlanma Emareleri Ama

Bundan yaklaşık bir yıl önce turizmdeki görünümü incelerken karşımıza çıkan tablo çok dar parlak değildi. Yine bu satırlardan sizlerle paylaştığım bir yazımda geçen sene turist sayısındaki keskin düşüşlerden bahsetmiş, aylık bazda %35’e varan gerilemelerin sektörü gayet olumsuz etkilediğini ifade etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada turizm sektöründe geçen seneye kıyasla daha olumlu bir tablo görmek mümkün ama tabi ki bizim gibi uzun yıllardır turizm sektöründen beslenmiş bir ekonomi için yeterli düzeyde değil. Geçen sene Mart ayında %10,3 oranında gerileyen turist sayısı 2017 yılı Mart ayı itibarıyla gerilemeye devam etse de düşüş oranı çift haneli seviyelerden %4,4 düzeyine kadar inmiş durumda.

“Turizmde Toparlanma Emareleri Ama” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

5 – 9 Haziran Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?

Avro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde %1,9 oranında büyürken Çin’de ise ihracat Mayıs ayında da artmaya devam etti. Japonya ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde %1 oranında büyüyerek büyüme performansını devam ettirdi.

İçeride ise Mayıs ayı enflasyonu %11,72 oranında gerçekleşirken Nisan ayında sanayi üretimi ise yıllık bazda %6,7 oranında artış gösterdi.

“5 – 9 Haziran Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?” öğesini okumaya devam et