Homo economicus

Dış Ticarette Tedricen Toparlanma

Bir ayın daha ilk günlerini yaşarken geride bıraktığımız aya ilişkin dış ticaret istatistiklerini de değerlendirme şansı buluyoruz. Henüz biten Temmuz ayına ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu geçici istatistiklerine göre Temmuz ayında geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre ihracat %28,7 oranında artarken ithalat ise aynı dönemde %45,8 oranında artış gösterdi ve bunun sonucunda dış ticaret açığı %80,4 oranında genişledi.

“Dış Ticarette Tedricen Toparlanma” okumaya devam et

Homo economicus

31 Temmuz – 4 Ağustos Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?

ABD’de Temmuz ayında tarım dışı istihdam 209 bin kişi artarken işsizlik oranı ise %4,3 seviyesinde kaldı. Avro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %0,6 oranında büyürken yıllık bazda ise %2,1 oranında büyüdü. Güney Kore’de ise Temmuz ayı ihrcatı %19,5 oranında artış gösterdi.

İçeride ise Temmuz ayı ihracatı %28,7 oranında artış gösterirken Temmuz ayı enflasyon oranı ise %9,79 ile yeniden tek haneye geriledi. Haziran ayı itibarıyla ülkemize gelen turist sayısında ise %36,5 oranında iyileşme gözlemlendi.

“31 Temmuz – 4 Ağustos Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?” okumaya devam et