Homo economicus

İşsizlik Tek Hane Sınırında

Resmi istatistik ofisimiz olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Haziran ayı itibarıyla işgücü istatistiklerini bizlerle paylaştı. Haziran ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak açıklanırken tarım dışı işsizlik oranı ise aynı dönem için yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. İşgücü istatistiklerinde dönemsel sonuçlar, ilgili ayı da içine alacak şekilde üç aylık dönemler itibarıyla açıklanmakta. Dolayısıyla bu hafta bu köşeden Haziran ayı itibarıyla yorumlamaya çalışacağımız işgücü istatistikleri aslında 2017 yılının Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan dönemi resmetmektedir.

“İşsizlik Tek Hane Sınırında” öğesini okumaya devam et