Homo economicus

İhracat Sadece Değer Cinsinden Değil Miktar Cinsinden de Artıyor

Geçtiğimiz hafta bu satırlardan, 2017 yılıyla beraber güçlü bir performans yakalayan büyüme oranımızın temel bileşenlerinden olan dış ticaretteki güçlü toparlanmadan bahsetmiştik. Hatırladığınız (ya da şu anda hatırlayacağınız) gibi ihracatımız Eylül ayında %8,1 oranında artış gösterirken artış oranı yılın ilk dokuz ayı için ise %10,5 düzeyinde gerçekleşmişti. Aynı dönemde ithalatımızda da çift haneli artış oranı gözlemlenmiş; yılın ilk üç çeyreği itibarıyla ithalatımız %15,5 oranında artış göstermişti. Dış ticaretimizdeki bu toparlanma eğilimi kendisini sadece değer bazında istatistiklerde değil miktar bazında istatistiklerde de gösteriyor.

“İhracat Sadece Değer Cinsinden Değil Miktar Cinsinden de Artıyor” okumaya devam et