Homo economicus

Küresel Büyümeye En Çok Katkı Sağlayanlar Arasında Biz De Varız

Uluslararası kuruluşların çoğunlukla yılda iki kez yayınladıkları “Küresel Görünüm Raporları”, küresel ekonomik görünüme ilişkin esas hatları çizmekle beraber ülkeler özelinde de ekonomik gelişmelerle geleceğe yönelik tahminlerin bir arada bulunduğu yardımcı dokümanlardan oluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu dokümanların en önemlilerinden birisi olarak kabul edilebilen Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Beklentiler” Raporu yayınlandı. Dünya Bankası, ülkemizin 2017 yılına ilişkin büyüme oranı tahmininde yeniden revizyona gitti ve daha önce %4 olan tahminini %6,7’ye yükseltti.

“Küresel Büyümeye En Çok Katkı Sağlayanlar Arasında Biz De Varız” öğesini okumaya devam et