Homo economicus

Zenginin ‘Bir Dünya’ Serveti Var

İyi bir çocuk olarak küreselleşme, akademik çalışmalarda,  mal, hizmet, sermaye piyasaları ve yabancı yatırımlara getirilen uluslararası sınırlamaların azaltılması veya tümden kaldırılması olarak tanımlanırken ortaya koyulan bir başka gerçek ise küreselleşmenin hem ülkeler arasında ülkeler içinde gelir dağılımını olumsuz etkilemesi olarak karşımıza çıkıyor.

“Zenginin ‘Bir Dünya’ Serveti Var” öğesini okumaya devam et