Homo economicus

Ayağını Yorganına Göre Uzat

Devletleri birer birey olarak düşünürsek, bir ay içerisinde çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelir ile belli harcama kalemlerine yaptığı harcamaları özetleyen bütçe dengesi, aynı zamanda devletin harcamalarıyla gelirlerini de planlayan bir cetvel olarak tanımlanabilir. Kısa ve uzun dönemde bütçe dengesinin nasıl şekillendiği, bütçe açığının ya da fazlasının miktarı ülkenin bütçesinin sürdürülebilir olup olmadığının da bir göstergesi oluyor.

“Ayağını Yorganına Göre Uzat” okumaya devam et