Homo economicus

İşsizlikteki Düşüş Ataleti Kıramıyor

Finansal piyasalar bir yanda, reel piyasa diğer yanda dursun; işgücü piyasalarındaki durum da ekonomik görünümün değerlendirmesinde olmazsa olmaz hususlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan insanı içerdiği için işgücü piyasaları dinamik yapısının yanında doğrudan etki gösteren bir alan olarak da belki de üzerine en fazla eğilinmesi gereken alanlardan birisi. İşsizliğin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir istihdam yapısının sağlanması sadece ekonomi görünümüyle alakalı değil toplumsal sorunların çözüme kavuşturulabilmesi açısından da büyük önem arz ediyor.

“İşsizlikteki Düşüş Ataleti Kıramıyor” öğesini okumaya devam et