Homo economicus

Batı Kira Doğu Gıda Derdinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl hanehalklarının harcama kalıpları görünümünü değerlendirmek ve hanehalkı bütçesinden hangi harcama kalemlerine ne kadar pay ayrıldığını gözlemlemek amacıyla Hanehalkı Tüketim Harcaması çalışmasını bizlerle paylaşıyor.

“Batı Kira Doğu Gıda Derdinde” öğesini okumaya devam et