Homo economicus

Ne Kadar Ekmek O Kadar Sanat

Bundan 5,5 yıl önce, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nün çatısı altında düzenlenen bir sempozyumda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile kültürel faaliyetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmayı sunma imkânı elde etmiştim. Çalışmanın sonuçları aslında çok aşina olduğumuz bir atasözünü hatırlatıyordu bize: “Ne kadar ekmek o kadar köfte.” Ülkelerde bireylerin gelir seviyesi ile sinema ya da tiyatro gibi etkinliklere katılım arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı da bu haftaki buluşmamızın ismini veriyor: ne kadar ekmek o kadar sanat.

“Ne Kadar Ekmek O Kadar Sanat” öğesini okumaya devam et