Homo economicus

Ticaretin Yeni Yol Haritası

Bildiğiniz gibi 10 Temmuz 2018 tarihli 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile mülga Ekonomi Bakanlığı teşkilatları tek çatı altında birleştirilerek Ticaret Bakanlığı teşkilatı kurulmuştu.

“Ticaretin Yeni Yol Haritası” öğesini okumaya devam et