Homo economicus

Sürdürülebilir Dünya

Daha önce bu satırlardan da zikrettiğimiz “sürdürülebilirlik” kavramı, bir hususun nesiller arası eşit ve adaletli paylaşım da esas alınarak kaynakların mümkün olan en etkin ve en kapsamlı şekilde kullanılmasını içeriyor.

“Sürdürülebilir Dünya” öğesini okumaya devam et