Homo economicus

Dış Ticaret Haddinde Gerileme

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin 2018 yılı son çeyrek ve yılın tamamındaki büyüme performansını takip etmiştik. Hatırlatmakta fayda var: geride kalan yılın son çeyreğinde %3 daralan Türkiye ekonomisin 2018 yılının tamamını ise %2,6’lık büyüme oranı ile tamamlamıştı. Geçmiş dönemlere kıyasla ekonomideki dengeli büyümeyi destekleyen en büyük unsur ise dış ticaret olmuştu. Öyle ki, 2018 yılında %2,6 düzeyinde gerçekleşen büyüme oranının 3,6 puanlık kısmı net ihracat kaleminden gelmişti.

“Dış Ticaret Haddinde Gerileme” okumaya devam et