Homo economicus

İşsiz Sayısı 4,5 Milyonun Üzerinde

Siz değerli okuyucularımızla bu köşede gerçekleştirdiğimiz buluşmaların birkaçında ülkemizdeki işsizlik oranının yüksek olmasıyla birlikte aynı zamanda belli bir atalete sahip olmasının yapısal bir sorun olarak karşımıza çıktığının ve özellikle istihdam piyasalarında daha istikrarlı bir görünüme erişebilmek için daha etkili adımların atılması gereğinin altını çizmiştik.

“İşsiz Sayısı 4,5 Milyonun Üzerinde” öğesini okumaya devam et