Homo economicus

Harcamaların Yaklaşık Yarısı Temel İhtiyaçlara

Türkiye İstatistik Kurumunun geçtiğimiz günlerde bizlerle paylaştığı Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması’nın sonuçlarına göre ülkemizde ortalama bir bireyin yıllık tüketim harcaması geçen yılki 1.854 TL’den 2.181 TL’ye yükseldi. Bireylerin tüketim harcamalarının yarısına yakın bir düzeyi de barınma ve beslenme ihtiyaçlarına ayrıldı.

“Harcamaların Yaklaşık Yarısı Temel İhtiyaçlara” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

11. Kalkınma Planı İşgücü Piyasalarında Ne Öngörüyor?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni çehrelerine kavuşan tüm Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu meslek teşekkülleri ve sivil toplum örgütlerinin hazırlık çalışmalarında etkin bir şekilde rol aldığı, bunun yanında internet üzerinde gerçekleştirilen “vatandaş anketi” yoluyla 20 bin kişiye yakın katılımcıdan öncelikli fikir ve önerilerin alındığı 11. Kalkınma Planı geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edildi.

“11. Kalkınma Planı İşgücü Piyasalarında Ne Öngörüyor?” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Nüfusun %20’si Kazancın Yarısını Alıyor

Kaynakların etkin ve eşit olarak dağılmaması, çağımızın en büyük sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Aradan geçen zaman, dünya genelinde eşitliğin sağlanması yönünde iyileşmeler bir yana, eşitsizliğin giderek ve her bölgede giderek arttığına işaret ediyor.

“Nüfusun %20’si Kazancın Yarısını Alıyor” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Bütçe Çıpamızı Kayıp Mı Ediyoruz?

Ekonominin dinamik yapısı içerisinde sürekli değişiklik gösteren göstergelerden bir veya birkaçı politika yapıcılar daha özenle değerlendirilmekte ve bunun bir sonucu olarak ekonomide karar alanlar tarafından referans alınan bir gösterge olmaktadır. “Çıpa” olarak da adlandırılan bu durum farklı ekonomilerde ve farklı dönemlerde farklı göstergelere tevdi edilen bir unvan.

“Bütçe Çıpamızı Kayıp Mı Ediyoruz?” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Sanal Paralarda Yeni Dönem

Takvimler 2008 yılının gösterirken Satoshi Nakamoto’nun dünya sahnesine çıkardığı Bitcoin finans dünyasına bir bomba gibi düştüğünde geleceğin sanal paralar üzerine kurulacağını kuvvetle muhtemel kimse tahmin etmiyordu. Her ne kadar ülkemizde geç tanınsa da aradan geçen 11 yılda düşüşlerle çıkışlarla, ani kazançlarla, ani kayıplarla geçen bir dönem geride kalıyor ve artık sanal paralarda yeni bir dönem başlıyor.

“Sanal Paralarda Yeni Dönem” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

İhracat Beklentisi Üçüncü Çeyrekte Zayıflıyor

Dış Ticaret Beklenti Anketi, resmi dış ticaret istatistiklerine göre en fazla ihracat ve ithalat yapan ilk 500 firmaya yönelik olarak, söz konusu firmaların önümüzdeki dönemde dış ticaretin yönünü nasıl gördüklerine yönelik bir beklenti anketi.

“İhracat Beklentisi Üçüncü Çeyrekte Zayıflıyor” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Nüfusumuz Yaşlanıyor

Ülkemizin nüfus yapısında son 50 yılda önemli derecede değişiklikler görüldü. Teknolojinin gelişmesiyle özellikle refah seviyesinde ve sağlık sektöründeki iyileşmeler, tüm dünyada doğuşta beklenen yaşam süresinin geçmiş dönemlere göre daha uzun olmasını beraberinde getirirken bu durum ülkemiz için de geçerli. Ancak bunun yanında ülkemizde uzayan yaşam süresiyle birlikte nüfusumuz da giderek yaşlanmakta.

“Nüfusumuz Yaşlanıyor” öğesini okumaya devam et