Homo economicus

Tüketici Güveninde Hafif Toparlanma

Ülkemizde uygulanan aylık tüketim eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentilerini ölçen Tüketici Güven Endeksi kapsamında aynı zamanda da yine tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

“Tüketici Güveninde Hafif Toparlanma” öğesini okumaya devam et