Homo economicus

İnternet Kullanımı Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları ülkemizde internet erişiminin ve kullanımının geçen seneye göre arttığını gösteriyor.

“İnternet Kullanımı Artıyor” öğesini okumaya devam et