Homo economicus

Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Yer İstanbul

Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre, nüfusun en yüksek gelire sahip %20’lik kısmı ile en düşük gelire sahip %20’lik kısmı arasındaki farklı gösteren P80/P20 oranı bir önceki döneme göre bir miktar kötüleşerek 7,5’ten 7,8’e yükseldi.

“Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Yer İstanbul” öğesini okumaya devam et