Homo economicus

Eyvah! Kişisel Verilerim!

Son günlerde gündemde yer teşkil eden kişisel veriler bireylerin sadece ismi, soyismi, doğum tarihi, doğum yeri gibi verileri değil aynı zamanda kişilerin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgileri de içeren verilerdir. Dolayısıyla, bu veriler üçüncü kişilerin eline geçtiğinde, veri sahibinin gerçek kişiliğiyle ilişkilendirildiğinde o kişinin tanımlanabilmesi sorununu ortaya çıkarıyor.

“Eyvah! Kişisel Verilerim!” öğesini okumaya devam et