Homo economicus

Büyüme Tarafına Geçiş

Hafta başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bahsi geçen verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,9 büyüdü ve 2018 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana süregelen küçülme trendini sona erdirdi.

“Büyüme Tarafına Geçiş” öğesini okumaya devam et