Homo economicus

İnsani Gelişmede Bir İlk

Her yıl Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından hazırlanarak yıllık Gelişme Raporu’nda sunulan İnsani Gelişme Endeksi ülkeler için beklenen ömür, okur yazarlık oranı, eğitim ve yaşam düzeyine ilişkin çeşitli göstergeler baz alınarak ülkelerin yaşam niteliği konusundaki performanslarını ifade etmektedir.

“İnsani Gelişmede Bir İlk” öğesini okumaya devam et