Homo economicus

Yaşlanıyoruz

Uzunca bir süredir buluşmalarda, toplantılarda, çalıştaylarda ve benzerlerinde söz alan insanların konuşmalarının değişmez cümle başlangıçlarından birisi “genç nüfusumuz…” olmaktaydı. Lakin bugün geldiğimiz noktada, bize dinamizm kazandırmasını amaçladığımız ‘genç nüfusumuz’ giderek yaşlanıyor. Öyle ki, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, son beş yılda %16 artış göstererek 2018 yılı sonu itibarıyla 82 milyonluk nüfusumuzun %9’unu oluşturdu.

“Yaşlanıyoruz” okumaya devam et

Homo economicus

Türkiye Ekonomisinde Dengelenme Dönemi

2017 yılı Türkiye ekonomisinin büyüme açısından son dönemlerin en parlak yılı olarak geride kalmıştı. Öyle ki, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %11,5 ile yılın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Türkiye ekonomisi yılın tamamında ise %7,4’lük büyüme ile yine bu konumunu korumuştu. Gerek 2018 yılında yaşanan uluslararası gelişmeler gerekse de içerideki kur hareketleri nedeniyle yavaşlaması beklenen büyüme performansımız 2018 yılı sonu itibarıyla %2,6 düzeyinde gerçekleşti.

“Türkiye Ekonomisinde Dengelenme Dönemi” okumaya devam et

Homo economicus

Ticaret Savaşlarında Son Durum

2018 yılının Temmuz ayında kalem aldığım bir köşe yazısında bundan tam bir sene önce, 2018’in Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik kaygılarını öne sürerek ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük tarifelerini imzalaması ve bu ürünlerde ek gümrük vergilerini yürürlüğe sokmasıyla başlayan sürecin artık ticaret savaşına çok yaklaştığını, “Dalaşma Savaşa Mı Dönüyor?” sorusuyla ifade etmiştim.

“Ticaret Savaşlarında Son Durum” okumaya devam et

Homo economicus

İnşaat Maliyetleri Yokuş Aşağı

Geçtiğimiz yılın yaz aylarının sonuna doğru döviz kurları kaynaklı keskin hareketler ekonomimizin neredeyse her alanında kendini yakından hissettirmiş; inşaat sektörü de bu keskin hareketlerden payını almıştı. Dövize bağımlı girdi fiyatlarının artması inşaat maliyetlerini de yukarı taşımız ve Eylül ayı itibarıyla inşaat maliyetleri yıllık bazda %39,7’lik artışla son zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı.

“İnşaat Maliyetleri Yokuş Aşağı” okumaya devam et

Homo economicus

Mutlu Olabilene Ne Mutlu

Haber manşetlerinden takip eden değerli okuyucularımız hatırlayacaklardır; geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nı kamuoyuyla paylaştı. Araştırma bu sene ilginç sonuçları ortaya koyuyor: 2017 yılında toplumun %58’lik kısmı mutlu olduğunu beyan ederken bu oran 2018 yılında %53,4’e geriledi. Aynı dönemde mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise %11,1’den %12,1’e yükseldi.

“Mutlu Olabilene Ne Mutlu” okumaya devam et