Homo economicus

Gelişen Dünyanın Değişen Düzeni

Daha önce bu satırlardan geleceğin çok farklı geleceğini, her yeni günü hayatımızda yeni bir yeniliği de beraberinde getirerek çok kısa zaman önce hayalini bile kuramadığımız şeylere bugün şaşırmaz olduğumuzu yazmıştım. Geçtiğimiz günlerde yapay zekadan çığır açan girişimcilik örneklerine, sanayinin evriminden girişimcilik desteklerine birçok hususu konuştuğumuz “Teknogirişimcilik” söyleşisi için 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da düzenlenen “12. Ulusal BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) Kurultayı”ndaydım. Bu haftaki buluşmamızda da sizlere bu konular hakkında paylaşımlar yapmayı diledim.

“Gelişen Dünyanın Değişen Düzeni” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Bütçe Açığı Mart’ta Genişledi

Siz değerli okuyucularımızın da malumu olduğu üzere her ayın 15’inde (ya da takip eden ilk iş gününde) Maliye Bakanlığı tarafından aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuyla paylaşılıyor. 2017 yılı Mart ayında 19,5 milyar TL veren merkezi yönetim bütçesi 2018 yılının Mart ayında ise 20,2 milyar TL açık verdi. Keza, yılın ilk üç aylık dönemi dikkate alındığında da bütçe açığında bir miktar genişleme gerçekleşti.

“Bütçe Açığı Mart’ta Genişledi” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

İşsizlikteki Düşüş Ataleti Kıramıyor

Finansal piyasalar bir yanda, reel piyasa diğer yanda dursun; işgücü piyasalarındaki durum da ekonomik görünümün değerlendirmesinde olmazsa olmaz hususlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Doğrudan insanı içerdiği için işgücü piyasaları dinamik yapısının yanında doğrudan etki gösteren bir alan olarak da belki de üzerine en fazla eğilinmesi gereken alanlardan birisi. İşsizliğin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir istihdam yapısının sağlanması sadece ekonomi görünümüyle alakalı değil toplumsal sorunların çözüme kavuşturulabilmesi açısından da büyük önem arz ediyor.

“İşsizlikteki Düşüş Ataleti Kıramıyor” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

9 – 13 Nisan Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?

ABD’de çekirdek enflasyon Mart ayında %2,4 olurken Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi Şubat ayında yıllık bazda %2,9 artış gösterdi.

İçeride ise Dolar/TL ve Avro/TL kurları tarihi zirvelerini görürken yıllık cari açık Şubat ayı itibarıyla 53,3 milyar dolar oldu.

“9 – 13 Nisan Haftasında Ekonomide Ne Oldu Ne Bitti?” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Teşvik Sisteminde Proje Bazlı Desteğe Geçiş

2012 yılının Nisan ayında kamuoyuna tanıtılan Yatırım Teşvik Programı ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlamış, devletin belirlenen sektörlerde ve bölgelerde yatırımların teşvik edilmesine yönelik bazı destekler vermesine vesile olmuştur. Sistem temel olarak, cari açığımızın azaltılması için ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin artırılmasını hedeflerken bir yandan da yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini amaçlıyor.

“Teşvik Sisteminde Proje Bazlı Desteğe Geçiş” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

Ayağını Yorganına Göre Uzat

Devletleri birer birey olarak düşünürsek, bir ay içerisinde çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelir ile belli harcama kalemlerine yaptığı harcamaları özetleyen bütçe dengesi, aynı zamanda devletin harcamalarıyla gelirlerini de planlayan bir cetvel olarak tanımlanabilir. Kısa ve uzun dönemde bütçe dengesinin nasıl şekillendiği, bütçe açığının ya da fazlasının miktarı ülkenin bütçesinin sürdürülebilir olup olmadığının da bir göstergesi oluyor.

“Ayağını Yorganına Göre Uzat” öğesini okumaya devam et

Homo economicus

2018 İhracatta Rekor Yılı Olmaya Devam Ediyor

2016 yılında başta 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör olayları olmak üzere birçok badireyi atlatan ülkemiz, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede çift haneli oranlarda gerçekleşen ihracat azalışlarına karşın yılı %0,9’luk ihracat azalışıyla tamamlamış; 2017 yılında ise dış ticaretteki kayıplarını geri almayı başarmıştı. 2017 yılında %10,2 artış ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı olan 157,6 milyar dolarlık seviyeye çok yaklaşan yıllık ihracatımız 2018 yılına ise rekorlarla başladı. Mart ayında son 12 aylık ihracatımız %10,1 artışla 160 milyar doları da aşarak 160,4 milyar dolara ulaştı.

“2018 İhracatta Rekor Yılı Olmaya Devam Ediyor” öğesini okumaya devam et