Homo economicus

Jilet Gibi Değişim

Dünya değişiyor. 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada özellikle üretimin giderek hızlanmasıyla beraber tüketici tarafı da kitlesel bir şekilde tüketime yönelmiş ve kitlesel iletişim araçlarına olan erişimin de giderek kolaylaşmasıyla beraber tüketicilerin tüketim eğilimleri ve davranışları önemli ölçüde değişime uğramıştır.

“Jilet Gibi Değişim” okumaya devam et

Homo economicus

Rekabetçilikte Lojistik Uyarısı

Dünya Bankası’nın da aralarında bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar; lojistik, yenilikçilik, rekabetçilik vb. gibi alanlarda belli teknikler vasıtasıyla endeks ve raporlar oluşturarak ülkeler ve dönemler arasında karşılaştırma yapmayı ve değerlendirme sunmayı olanaklı hale getiriyor.

“Rekabetçilikte Lojistik Uyarısı” okumaya devam et

Homo economicus

200 Torba Çimento 20 Kamyon Çakıl

Yeşilçam’ı hepimiz özlüyoruz. Bu haftaki buluşmamızın başlığını okuduğunuzda inanıyorum ki hepinizin kulağına Şener Şen’in 1979 yapımı “Ne Olacak Şimdi?” filmindeki repliği çalınmıştır. Türk sinema tarihinde en komik sahnelerden biri olarak yerini alan bu sahneyi hatırlayıp gülümseyerek başlamak istedim bu haftaki buluşmamıza.

“200 Torba Çimento 20 Kamyon Çakıl” okumaya devam et

Homo economicus

Eyvah! Kişisel Verilerim!

Son günlerde gündemde yer teşkil eden kişisel veriler bireylerin sadece ismi, soyismi, doğum tarihi, doğum yeri gibi verileri değil aynı zamanda kişilerin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgileri de içeren verilerdir. Dolayısıyla, bu veriler üçüncü kişilerin eline geçtiğinde, veri sahibinin gerçek kişiliğiyle ilişkilendirildiğinde o kişinin tanımlanabilmesi sorununu ortaya çıkarıyor.

“Eyvah! Kişisel Verilerim!” okumaya devam et

Homo economicus

Sektörel Güven Endekslerinde Hafif Artışlar

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) her ay yayınladığı Sektörel Güven Endeksleri, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde anket bazında değerlendirmelerde bulunarak sektör temsilcilerinin söz konusu sektörlerin görünümlerine ilişkin görüşlerini içeriyor.

“Sektörel Güven Endekslerinde Hafif Artışlar” okumaya devam et

Homo economicus

Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Yer İstanbul

Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmanın sonuçlarına göre, nüfusun en yüksek gelire sahip %20’lik kısmı ile en düşük gelire sahip %20’lik kısmı arasındaki farklı gösteren P80/P20 oranı bir önceki döneme göre bir miktar kötüleşerek 7,5’ten 7,8’e yükseldi.

“Gelir Eşitsizliğinin En Fazla Olduğu Yer İstanbul” okumaya devam et