homo economıcus

2015 yılı Küresel İnovasyon Endeksi’nin sonuçlarına değindiğim “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” başlıklı yazım İktisat ve Toplum Dergisi’nin 62. Sayısı‘nda yayınlandı.

ben